Header Ads

ad728
 • Informasi

  Jadwal Kajian Rutin Boyolali

  🔰🔰➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🔰🔰
  ✅ Ahad
  🕓 Ba’da Maghrib-Isya’
  🕌 Masjid Agung Boyolali (Kabupaten Lama)
  👤 Ustadz Jauhari Lc. Hafidzahullah
  📓 Kitab Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib Karya Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin al Albani Rahimahullah
  〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
  ✅ Selasa
  🕓 Ba’da maghrib-isya’
  🕌 Masjid Ibnu Umar
  👤 Ustadz Abu Ahmad Rahmad Hafidzahullah
  📓 Kewajiban-Kewajiban Yang Harus Diketahui Setiap Muslim dan Muslimah karya Ibrahim bin asy-Syaikh Shalih bin Ahmad al-Khuraishi
  (Insya Allah lanjut)
  🕓 Bakda Isya’-selesai
  🕌 Masjid Banaran Boyolali
  👤 Ustadz Abu Ahmad Rahmad Hafidzahullah
  📓 Kitab Mulakhos Kitab Tauhid oleh Syaikh Sholeh Al Fauzan Hafidzahullah
  〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
  ✅ Rabu
  🕓 Ba’da maghrib-Isya’
  🕌 Masjid Agung Boyolali (Kabupaten Lama)
  👤 Ustadz Abdul Malik Hafidzahullah
  📓 Kitab Riyadush Shalihin Jilid 1 Karya Al Imam An Nawawi Rahimahullah
  〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
  ✅ Kamis
  🕓 Ba’da Mahgrib-Isya’
  🕌 Masjid Nurul Islam Driyan
  👤 Ustadz Abdul Malik Hafidzahullah
  📓 Kitab Qowa’idul Arba’ karya Syaikhul Islam Muhammad At-Tamimi
  〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
  ✅ Jum’at
  🕓 Ba’da Maghrib-Isya’
  🕌 Masjid Agung Boyolali (Kabupaten Lama)
  👤 Ustadz Abdul Malik Hafidzahullah
  📓 Kitab Tafsir Al Karimir Rahman karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di
  〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
  ✅ Sabtu
  🕓 Ba’da Maghrib-Isya’
  🕌 Masjid Ibnu Umar
  🗓 Pekan ke 1
  👤 Ustadz Sa’ad Dicky Miswardi, B.A
  📓 Kitab Mukhtasor Ibnu Katsir.
  🗓 Pekan ke 2 dan 4
  👤 Ustadz Muhammad Abdurrahman Al Amiry, S.H
  📓 Kitab Jami’ dari Bulughul Maram.
  🗓 Pekan ke 3
  👤 Ustadz Arif Ardiansyah Lc.
  📓 Kitab Buku 40 Hadist Nabi Tentang Manhaj Salaf.
  🗓 Pekan ke 5
  👤 Ustadz Kukuh Budi S. S.H
  📓 Kitab Umadatul Ahkam.

  🔰🔰➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖🔰🔰

  Tidak ada komentar