Header Ads

ad728
 • Informasi

  4. Addarsuts tsaalits [3] | ال - Alif Lam - Pengenal pada awal kata (takrif)

  بسم الله الرحمن الرخيم

  الحمد لله
  والصلاة وسلام على رسول الله
  و بعد






  ال
  alif-lam


  Alif Lam pada awal isim, maknanya adalah pengenal. jika disebutkan kitaabun yang artinya buku, maka maksudnya adalah buku sebagai sebuah nama diantara nama-nama benda. Tidak menunjukkan wujudnya. Dengan ditambahkan alif laam pada awalnya, maka isim tersebut sudah bisa dikenali / dianggap berwujud. Alkitaabu bermakna sebuah buku.

  al-amtsilatu (contoh-contoh) :
  1. masjidun + al = almasjidu (sebuah masjid)
  ١. ال + مسجدٌ = المسجدُ
  2. baiytun + al = albaiytu (sebuah rumah)
  ٢. ال + بيتٌ =  البيتُ
  3. muhandisun + al = almuhandisu (seorang insinyur)
  ٣. ال + مهندسٌ =  المهندسُ
  4. mudarrisun + al = almudarrisu (seorang guru)
   ٤. ال + مدرسٌ = المدرسُ
  dst.


  yang harus diperhatikan, bahwa jika isim itu ditambahi dengan alif-lam nakiroh maka tanwin-nya hilang. 








  حروف القمرية و الشمشية
  Huruf-huruf qomariah dan syamsiyah


  Huruf hijaiyah terbagi 2, qomariah dan syamsiyah. Disebut qomariah karena disifatkan dengan bulan dan sinarnya yang redup, sehingga tidak menembus. Cara membaca alif-lam pada hurufnya adalah tetap dibaca "al", seperti biasa.

  Sedangkan huruf-huruf syamsiyah disifatkan dengan matahari, sinarnya kuat sehingga menembus. Penulisan lafadz alif-lamnya tetap ada namun tidak dibaca. Membacanya tembus kepada huruf setelahnya yang ditashdid, seperti pada kata asysyamsu diatas.





                  Huruf Syamsyiatun                    Huruf Qomariyatun






  الفاءدة (al-faa-idatu) :

  1. jika suatu isim dimasuki alif-lam maka tanwinnya hilang
  2. jika huruf tersebut termasuk huruf-huruf syamsiah maka alif-lam padanya tidak dibaca. Cara membacanya dengan masuk / mentashdid huruf setelahnya. Asysyamsu bukan alsyamsu, annajmu bukan alnajmu dan seterusnya.

  Pelajaran 4 [klik >>>] 

  Tidak ada komentar